2018-05-24

Integritetspolicy

Hittamäklare värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver dina rättigheter och hjälper dig fatta beslut kring hur du använder våra tjänster.

1. Utgivningsbevis

Hittamäklare har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och skyddas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen. Detta betyder att majoriteten av den data vi samlar in och publicerar inte innefattas av GDPR utan skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Vi publicerar tex alla Sveriges mäklare i vårt register tillsammans med individuell statistik och offentliga uppgifter med stöd i vårt utgivningsbevis.

De delar som omfattas av utgivaransvar på hittamaklare.se är bland annat:

  • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarens namn
  • Mäklarföretag, mäklares arbetsplats och tidigare arbetsplatser
  • FMI-registrering

Mer information om utgivaransvaret finns här .

De uppgifter du som användare ger oss samt genererar när du använder tjänsten innefattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och beskrivs i efterföljande stycken.

Dina uppgifter används för att hitta de bästa mäklarna för din försäljning.

2. Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du registrerar dig för vår tjänst för bostadssäljare samlar vi in information om dig och din bostad, information om hur du önskar bli kontaktad och information som är nödvändig för att kunna matcha din förfrågan mot mäklare. Detta gör vi för att kunna skapa och personalisera ditt konto, matcha din förfrågan mot rätt mäklare, låta dig logga in samt kommunicera kring uppdateringar och annan nödvändig information

När du som mäklare aktiverar ditt konto hos oss sparar vi information om din inloggning. Som mäklare har du möjlighet att ladda upp ytterligare information om dig själv så som bild och presentation. Denna information sparas för att kunna publiceras på Hittamäklare.

När du kommunicerar med oss kring frågor eller supportärenden sparar vi din kontaktinformation för att kunna följa upp ditt ärende.

Vi sparar också information om hur du interagerar med våra tjänster i syfte att förbättra upplevelsen för dig. Detta innefattar uppgifter om hur du använder våra tjänster, så som vilka sidor du besöker och vad du gör på dessa, e-postmeddelanden och notifikationer du öppnar och klickar på, hur du kom till och när du lämnar Hittamäklare. Dessa uppgifter används för att analysera och förstå hur du använder tjänsten så att vi kan anpassa den utifrån dina behov. För dig som har ett konto på Hittamäklare kommer uppgifterna att kopplas till dig för att ytterligare förbättra din upplevelse av tjänsten.

När du använder våra tjänster sparar vi också teknisk information från din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform, enhetstyp och skärmupplösning. Allt detta gör vi för att kunna analysera och förstå hur våra tjänster används i syfte att kunna förbättra upplevelsen för dig samt för att kunna felsöka våra tjänster och förhindra missbruk och bedrägerier.

Information om hur du interagerar med våra tjänster samt teknisk information från din enhet hanteras i syfte att kunna visa relevanta annonser för dig. Vi sparar också information om hur du interagerar med annonserna i syfte att kunna följa upp och fortsätta leverera erbjudanden av hög kvalitet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Hittamäklares berättigade intresse av att visa annonser.

3. Hur kommunicerar vi med dig?

Om du använder Hittamäklares inloggade tjänster kan ditt namn och din e-postadress att användas för att skicka påminnelser, bekräftelser, servicemeddelanden och annan relevant information om Tjänsten till dig. Du kan fritt styra och stänga av kommunikation i inloggat läge eller följa anvisningarna för avregistrering som framgår i specifika mail från oss. Vi kan dock fortsätta skicka dig viktiga administrativa meddelanden, som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten.

4. Vilka delar vi din information med?

Vi kan komma att dela din information med andra, vilka dessa är beskrivs i följande stycken. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till så att din data hanteras säkert och i enlighet med vår integritetspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning med tredje part är Hittamäklares berättigade intresse, fullgörande av avtal eller samtycke.

Ibland anlitar vi leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Exempel på sådana är leverantörer av system som skickar e-post och push-notifikationer, molntjänster för lagring av data, analysverktyg, support- och ärendehanteringssystem eller verktyg för publicering, mätning och visning av annonser. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av de personuppgifter som leverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. I vissa situationer kan datan komma att överföras, och behandlas, i land utanför EU/EES av en leverantör eller underlevarantör till Hittamäklare. Detta gör vi, exempelvis, för att säkerställa driften. I de fall personuppgifter överförs säkerställer vi att dessa hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

5. Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Profilering används av Hittamäklare för exempelvis marknads- och kundanalyser, system­utveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktions­monitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Hittamäklare berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och/eller samtycke.

6. Automatiserade beslut

HittamäklareHittamäklare använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande dock alltid tillsammans med manuell behandling och anpassning. Det kan exempelvis vara automatiserad matchning av mäklare mot specifika försäljningsuppdrag baserat på information kring mäklares tidigare aktivitet. Den rättsliga grunden för automatiserat beslutsfattande är fullgörande av avtal och/eller samtycke.

7. Berättigat intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om det finns skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integri­tetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte påvisa detta kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

8. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Hittamäklare kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hittamäklares rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga. För att skydda din information är det även viktigt att du väljer ett starkt lösenord som bara du känner till.

10. Vad har du för rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Flera av dessa kan du själv utöva genom att logga in på ditt konto på Hittamäklare, bland annat Rätt till information, Rätt till radering och Dataportabilitet. Detta gäller för den information som du själv lämnat till Hittamäklare och information som ej omfattas av vårt utgivningsbevis.

11. Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en optimal upplevelse. För mer information om detta se här .

11.1. Relevant annonsering med hjälp av cookies

Vi kan låta affärspartners använda cookies på Hittamäklare och utanför Hittamäklare för att anpassa de erbjudanden som visas i annonser till produkter och tjänster vi tror att du har intresse av. Vi har valt att avgränsa denna möjlighet till bostadsrelaterade produkter och tjänster. Det gör att bostadsrelaterade eller mäklarrelaterade annonser kan komma att visas för dig på andra webbsidor än hittamaklare.se. Den informationen förmedlas endast via våra utvalda partners Adform, Google, Delta och Advative och delas bara med aktörer som följer våra riktlinjer för annonsering.

Vi mäter och optimerar annonseringen för att du som användare ska få en positiv upplevelse av de erbjudanden som visas. Det kan handla om att se till så att en annons inte visas för många gånger eller att förstå vilka annonser som är effektiva. För att kunna göra det använder vi cookies.

När vi delar den här informationen sker det i ett anonymiserat format som inte identifierar dig som användare personligen. Annonsörerna på Hittamäklare får endast åtkomst till en större grupp, exempelvis “enheter som besökt slutpriser”, därefter hanterar våra affärspartners annonsvisningen i webbläsaren.

12. Kontaktuppgifter

12.1 Personuppgiftsansvarig Booli Search Technologies AB

Booli Search Technologies AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Hittamäklare. Vi bestämmer syftet med behandlingen och tillvägagångssättet för behandlingen.

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)

Olof Palmes gata 31, 4 tr
111 22 Stockholm
Stockholms län

Telefon: 08 - 410 475 90
E-post: info@hittamaklare.se