2022-09-01

Allmänna Användarvillkor

1. Bakgrund

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för dig som besöker webbsidan Hittamäklare.se som tillhandahålls av Booli Search Technologies AB ("Booli"). I det följande följer information om vad du får respektive inte får göra när du besöker vår webbsida samt om dina rättigheter och skyldigheter när du nyttjar våra tjänster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas när du nyttjar våra tjänster och besöker Hittamäklare.se hänvisas till vår Integritetspolicy samt Information om cookies.

Booli förbehåller sig rätten att ensidigt justera och uppdatera Villkoren. Aktuella villkor som gäller när du besöker Hittamäklare.se publiceras på denna sida. Om några särskilda villkor gäller för några av våra tjänster och dessa avviker från vad som framgår i Villkoren så gäller de särskilda villkoren framför Villkoren.

2. Utgivningsbevis

Hittamäklare.se drivs av Booli Search Technologies AB, org. nr. 556733-0567, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm. Hittamäklare har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och skyddas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Sebastian Wickert.

För mer information om vårt utgivningsbevis återfinns här.

3. Allmänt om våra tjänster

På Hittamäklare.se erbjuds du möjligheten att läsa omdömen av mäklare, se försäljningsstatistik samt nyttja vår matchningstjänst och värderingstjänst.

3.1 Omdömen

Statistik för omdömen och rekommendationer baseras på omdömen från säljare som lämnats till Booli genom Hittamaklare.se.

Vi kontrollerar att de omdömen vi publicerar på Hittamäklare.se är korrekta och riktiga samt att dessa härrör från säljare som faktiskt anlitat aktuell mäklare. Vi säkerställer riktigheten genom att endast verifierade säljare kan lämna omdömen om sin mäklare. Säljare verifieras genom mäklaren som ansvarat för den aktuella affären eller genom vår support.

Vi utför löpande kontroller av riktigheten av de omdömen som lämnas på Hittamäklare.se. Vi har system som fångar upp och gallrar bort eventuella förfalskade eller manipulerade omdömen och genomför också löpande manuella stickprovskontroller för att säkerställa riktigheten av lämnade omdömen. Mäklarna intygar och ansvarar för att särskilda förmåner eller rabatter inte villkoras mot genomfört omdöme.

Mäklare eller andra parter som misstänks lämna förfalskade omdömen kan stängas av och tas bort från Hittamäklare.se.

Omdömen som lämnas till Hittamäklare omfattas inte av Hittamäklares utgivaransvar, utan regleras under lagen om elektronisk anslagstavla (1998:112). Detta innebär att det är du som lämnar omdömet som är ansvarig för innehållet. Du ansvarar för att omdömet är korrekt och inte innehåller material som kränker andras rättigheter eller av annan anledning strider mot gällande rätt. Du får inte utge dig för att vara någon annan vid lämnande av ett omdöme.

Omdömet du lämnar kommer publiceras på hittamaklare.se och hos eventuella samarbetspartners. Dina personuppgifter sparas av Hittamäklare och hanteras enligt vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera omdömen som har lämnats i strid med dessa Villkor eller som i övrigt strider mot gällande rätt.

3.2 Försäljningsstatistik

Statistik för publicerade bostäder och försäljningar baseras på data från Booli och Hittamäklare.se. Statistiken för försäljningar avser inrapporterade och verifierade slutpriser från mäklare eller av Booli inhämtade och verifierade slutpriser. Statistiken för publicerade bostäder baseras på information som publicerats på Booli.se.

3.3 Matchningstjänsten

Genom att beskriva ditt försäljningsbehov i några enkla steg kan vi matcha dig med lämpliga mäklare i ditt område.

Tjänsten nyttjas genom att du fyller i formuläret varefter vi matchar dig med tre (3) lämpliga mäklare. Urvalet av lämpliga mäklare baseras på vår försäljningsstatistik samt inrapporterade omdömen. Genom att använda tjänsten samtycker du till att relevanta mäklare kontaktar dig. Du har själv möjlighet att välja hur många mäklare du önskar kontakt med där maximala antalet är tre (3). Kontakt med mäklare sker först efter du blivit kontaktad av Hittamäklare, detta för att vi vill säkerställa att vi hjälper dig på bästa sätt.

Att använda vår tjänst är helt kostnadsfritt för dig. Du förbinder dig inte till något och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna. För att använda tjänsten behöver du vara minst 18 år gammal.

Genom att använda tjänsten intygar du att du är seriös i din förfrågan och avsikt att jämföra mäklare. Du samtycker till att vi sparar de uppgifter du laddar upp och behandlar dessa i enlighet med vår integritetspolicy. Du samtycker också till att Hittamäklare kontaktar dig via telefon och/eller e-post.

För att använda tjänsten och Hittamäklares inloggade delar krävs att du har cookies aktiverat i din webbläsare. Genom att använda tjänsten godkänner du vår cookiepolicy.

Viktiga begränsningar vid nyttjande av vår matchningstjänst följer under punkten 5 nedan.

3.4 Värderingstjänsten

Genom att förse oss med information om din bostad, inbegripet adress, bostadstyp, boyta och övrigt information om bostaden kan vi underlätta för dig att få din bostad värderad av en registrerad fastighetsmäklare.

Tjänsten nyttjas genom att du fyller i information om din bostad här samt talar med en av våra handläggare. Därefter kommer en lämplig mäklare med tidigare försäljningserfarenhet i just ditt område höra av sig. Urvalet av mäklare baseras på vår försäljningsstatistik samt inrapporterade omdömen. Genom att använda tjänsten samtycker du till att relevanta mäklare kontaktar dig.

Att använda värderingstjänsten är helt kostnadsfritt för dig. Du förbinder dig inte till något och du väljer själv om du i nästa steg vill anlita den värderande mäklaren.

Genom att använda tjänsten intygar du att du är seriös i din förfrågan och avsikt att få din bostad värderad. Du samtycker till att vi sparar de uppgifter du laddar upp och behandlar dessa i enlighet med vår integritetspolicy. Du samtycker också till att Hittamäklare kontaktar dig via telefon och/eller e-post.

Viktiga begränsningar vid nyttjande av vår värderingstjänst följer under punkten 5 nedan.

4. Om mäklarna

Alla mäklare som är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen har möjlighet att använda vår tjänst och därigenom få sin försäljningsstatistik och eventuella omdömen publicerade på Hittamäklare.se.

4.1 Placering

Mäklarnas synlighet på Hittamäklare.se är beroende av deras egen aktivitet på sidan. Mäklare som aktivt uppmuntrar sina tidigare säljare att lämna omdömen och som är noggrann med att rapportera in eventuella försäljningar till Hittamäklare.se kan därmed öka sin synlighet på Hittamäklare.se. Mäklare som däremot inte uppmuntrar sina tidigare säljare att lämna omdömen eller som inte inrapporterar information om tidigare försäljningar kommer följaktligen få mindre exponering på Hittamäklare.se.

Hittamäklare.se erbjuder också tilläggstjänsten Hittamäklare Premium som kan öka mäklarnas närvaro på både Hittamäklare.se och Booli.se. Genom att mäklarna ansluter sig till tjänsten kan mäklaren synas högre upp på områdessidan på Hittamäklare.se och dessa mäklare får också ett eget kontaktformulär på sin profilsida.

De mäklare som är anslutna till vår tilläggstjänst kommer alltså att visas högre upp i resultatlistan när du exempelvis söker efter mäklare i Stockholms län. Mäklare som inte är anslutna till våra tjänster kommer därmed visas längre ned i resultatlistan eftersom vi då saknar omdömen om dessa mäklare.

Som besökare ges du möjlighet att sortera sökträffarna på Hittamäklare.se utifrån mäklarnas aktivitet, antal rekommendationer samt antalet publicerade bostäder.

4.2 Säljarfavorit

Säljarfavorit är vår egen utmärkelse som kan tilldelas mäklare baserat på säljarnas omdömen. Om en mäklare tilldelats utmärkelsen har denne ett hjärta i sin profilbild placerat i underkant i höger hörn.

Utmärkelsen kan tilldelas mäklare när 75 % av deras säljare (minst 10 st) har lämnat en rekommendation under det senaste halvåret. Dessa säljare ska ha rekommenderat mäklaren och gett 4/5 eller 5/5 i helhetsbetyg.

Säljarfavoriter uppdateras månadsvis och baseras på mäklarens statistik från det senaste halvåret. Varje ny period uppdateras kriterierna för mäklaren. Uppfylls inte kraven för den nya perioden försvinner utmärkelsen.

4.3 Mäklarnas ansvar

De mäklare som anslutit sig till Hittamäklare.se ska vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen.

De mäklare som nyttjar våra tjänster eller i övrigt exponeras på Hittamäklare.se är inte anställda av Booli och inte heller föreligger det något uppdragsförhållande mellan mäklarna å ena sidan och Booli å den andra. Hittamäklare.se är en mäklarguide som erbjuder tjänster för att underlätta för och skapa goda förutsättningar för säljares val av mäklare och underlätta kontakten mellan lämpliga mäklare och säljare.

Varken Booli eller Hittamäklare.se ansvarar för mäklares agerande när du väljer att nyttja våra tjänster. Inte heller ansvarar vi för mäklarens agerande före, under eller efter ett eventuellt uppdragsförhållande uppkommit mellan mäklaren å ena sidan och säljaren å den andra.

Mäklaren ansvarar för riktigheten av all information som lämnas via Hittamäklare.se samt för sitt agerande i samband med att du nyttjar vår matchningstjänst och värderingstjänst.

Har du frågor kring en specifik mäklare, exempelvis beträffande arvoden, tillgänglighet eller tidigare försäljningar uppmanas du därmed att kontakta mäklaren i fråga.

5. Garantier och åtaganden

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att all information som finns tillgänglig på Hittamäklare.se är korrekt, rättvisande och uppdaterad och att tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt och utan avbrott.

Booli kan dock inte garantera tjänsternas tillgänglighet vid varje tillfälle och förbehåller sig därför rätten att helt eller delvis pausa eller avbryta tillhandahållandet av sina tjänster på obestämd tid. Vidare förbehåller sig Booli rätten att modifiera, anpassa eller i övrigt justera sina tjänster utifrån tekniska krav, för att säkerställa regelefterlevnad eller i övrigt när Booli bedömer detta som nödvändigt.

Booli ansvarar inte för riktigheten av användargenererat innehåll på Hittamäklare.se, inbegripet mäklarpresentationer samt omdömen av mäklare, även om vi i enlighet med vad som beskrivits under punkten 3.1 ovan aktivt arbetar för att omdömen ska vara korrekta och härröra från verifierade säljare. Dessutom kan det inom ramen för våra tjänster förekomma länkar till våra samarbetspartners. Booli ansvarar inte för riktigheten av den information som lämnas via tredje parters webbplatser. Allt innehåll, ändringar, överföringar eller liknande som sker via dessa länkade webbplatser utgör helt och hållet samarbetspartnerns ansvar.

När du utnyttjar vår matchningstjänst gör vi vårt yttersta för att du ska komma i kontakt med tre lämpliga och relevanta mäklare med erfarenhet från tidigare försäljningar i ditt område och som kan hjälpa dig till en lyckad bostadsaffär. Vi garanterar däremot inte att dessa mäklare är tillgängliga för just din försäljning. Våra urval bygger på faktisk försäljningsstatistik där vi tittar bland annat på mäklarens aktivitet i närområdet, liknande bostäder och rekommendationer från tidigare säljare. Du matchas alltså ihop med mäklare som vi anser är relevanta för just dig och din försäljning, utan garantier för att det kommer leda till en lyckad bostadsaffär för dig.

När du utnyttjar vår värderingstjänst gör vi vårt yttersta för att du ska komma i kontakt med en lämplig och relevant mäklare med erfarenhet från tidigare försäljningar i ditt område och som kan hjälpa dig med en korrekt värdering av din bostad. Vi garanterar däremot inte att den utsedda mäklaren finns tillgänglig för just din värdering.

Booli har inget ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användningen av de tjänster som tillhandahålls på Hittamäklare.se. Inte heller ansvarar Booli för råd, rekommendationer, värderingar samt övrigt handlande eller underlåtenhet från de mäklare som exponeras på Hittamäklare.se. Våra tjänster utgör inte rådgivningen eller rekommendationer i ett enskilt fall.

6. Immateriella rättigheter

På Hittamäklare.se förekommer innehåll, inbegripet men inte begränsat till ikoner, grafik, bilder och programvara som är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning, däribland lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och varumärkeslagen (2010:1877) och som ägs av Booli.

De tjänster som erbjuds på Hittamäklare.se kan delvis också vara baserade på material som inhämtats från olika källor på internet och sådant material som inhämtats från användare, samarbetsparters, licensgivare och tjänsteleverantörer och som äger de immateriella rättigheterna till detta material.

Otillåten kopiering, distribution, presentation eller annan användning av sådant innehåll eller delar därav kan därmed utgöra intrång i Booli’s eller tredje parts immateriella rättighet och medföra ersättningsskyldighet. Nyttjande av innehåll på Hittamäklare.se kräver därmed Booli’s eller tredje parts på förhand givna samtycke.

Ingenting på Hittamäklare.se ska tolkas som att medge, underförstått eller på annat sätt, licens eller annan rättighet att använda innehåll på Hittamäklare.se utan skriftligt samtycke.

7. Övrigt

Du kan närsomhelst avsluta ditt eventuella konto och din användning av våra tjänster genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion eller genom att kontakta Hittamäklare. Hittamäklare kommer då att radera samtliga Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Hittamäklare enligt lag måste spara och arkivera.

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av tjänsterna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Booli Search Technologies AB (org. nr. 556733-0567)
Olof Palmes Gata 31
111 22 Stockholm

Telefon: 08-654 94 00
E-post: info@booli.se