2018-05-24

Utgivaransvar

www.hittamaklare.se är en grundlagsskyddad databas.

Vi på Hittamäklare tror på en bättre bostadsmarknad och en viktig del av detta är transparens och öppen data, tillgänglig för alla. Grunden till detta är information om bostäder och mäklare i Sverige. Vilka mäklare finns, vilka områden arbetar de i, vilka objekt säljer de och för vilka priser med mera. Delar av den informationen kan direkt eller indirekt hänföras en fysisk person och är således personuppgifter. För att vi ska ha möjlighet att publicera den informationen har Hittamäklare ett utgivningsbevis vilket möjliggör publicering av personuppgifter utan tillåtelse från berörd person.

Med sådana rättigheter följer förstås ett stort ansvar och vi väger publiceringen av ny data mot individers integritet. Exempelvis har vi valt att inte publicera namn på köpare och säljare, trots att detta är möjligt, då vi gjort bedömningen att det värde det skulle tillföra bostadsmarknaden inte väger tyngre än skyddet av integriteten för berörda personer.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med dataskydd i vår integritetspolicy

Om utgivningsbeviset

Informationen Hittamäklare tillhandahåller på webbplatsen www.hittamaklare.se är en databas – d.v.s. en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och skyddas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Detta skydd innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet.

Av dataskyddslagen (2018:218) som träder i kraft den 25:e maj 2018, i samband med införandet av dataskyddsförordningen, framgår att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen, om sådan tillämpning skulle vara i strid med yttrandefriheten.

De delar som omfattas av Hittamäklare utgivaransvar är bland annat:

  • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarens namn
  • Mäklarföretag, mäklares arbetsplats och tidigare arbetsplatser
  • FMI-registrering

Ansvarig utgivare för www.hittamaklare.se är Sebastian Wickert, utsedd av Booli Search Technologies AB.

Du kan läsa mer om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv .

Användargenererat innehåll

Vissa delar av informationen som finns på hittamaklare.se (inklusive undersidor) är tillagt av användare. Delar av den informationen granskas av Hittamäklare innan publicering och omfattas därmed av utgivningsbeviset och skyddas av grundlagsskyddet.

Den information som är genererad av användare där användaren själv är ansvarig för innehållet är mäklares egna presentationstexter och bilder samt säljares omdömen om mäklare. Denna information är tydligt uppmärkt på ett sådant sätt att det framgår vilken som är källan och omfattas inte av Hittamäklares utgivningsbevis.

Externt material och länkar

På hittamaklare.se kan det även förekomma innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners, bl.a. annonser och s.k. widgets. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Hittamäklares utgivaransvar. För sådant innehåll där det inte är uppenbart att Hittamäklare inte är ansvariga för publiceringen kommer en tydlig separation genom färg och text finnas.

Hittamäklare ansvarar inte för innehållet på sidor länkade till eller från Hittamäklare som innehas av tredje part. Utgivaransvaret omfattar endast innehåll som finns direkt publicerat på www.hittamaklare.se.

Övrigt

Mer information om hur vi hanterar data finns i vår integritetspolicy och i separata villkor som du godkänner för att använda våra inloggade tjänster.

Har du några frågor gällande grundlagsskyddet eller utgivaransvaret är du välkommen att kontakta oss.

Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv, https://www.mprt.se/ .