Mäklararvoden

När du ska sälja din bostad så anlitar du en mäklare. Mäklarens kompensation kallas för arvode eller mäklararvode. Men vad är ett normalt mäklararvode, vad innebär provision och vad är det mäklaren tar betalt för? Här går vi igenom vanliga frågor och vad du bör förvänta dig.

Inom mäklarbraschen råder fri prissättning - det innebär att mäklare kan variera både i vilken ersättning de tar och vilka tjänster som ingår i deras uppdrag. Arvodet kan också skilja sig mellan mäklare på samma byrå och till och med på samma kontor.

I den här guiden går vi igenom vad som kan förväntas vara ett rimligt arvode givet storlek på din bostad, var du bor och vilka tjänster som ingår. Det är viktigt att känna till detta när du ska sälja, för att kunna jämföra offerter och arvodesupplägg och ta ett välgrundat beslut i val av mäklare.

Kom igång med din bostadsförsäljning

Börja här

Vad kostar en mäklare?

Att ange exakt vad en mäklare kostar går inte eftersom mäklarna själva sätter priset för varje enskilt uppdrag, och mäklarfirmorna är inte transparenta med prisbilderna. Det finns däremot vissa generella faktorer som kan påverka mäklaravodet. Några av de avgörande kan vara vilken bostadstyp du ska sälja, hur länge mäklaren har varit aktiv i branschen, hur stor bostaden är och vilket område du ska sälja i.

Här nedan presenterar vi rimliga arvodesnivåer - först baserade på bostadens värde och sedan indelat på typ av bostad:

Baserat på bostadens värde

Bostadens värde

Mäklararvode
0 – 1 500 000 kr
27 500 – 65 000 kr
1 500 000 – 2 500 000 kr
35 000 – 75 000 kr
2 500 000 – 3 500 000 kr
40 000 – 87 000 kr
3 500 000 – 4 500 000 kr
45 000 – 100 000 kr
4 500 000 – 5 500 000 kr
50 000 – 112 000 kr
5 500 000 – 6 500 000 kr
50 000 – 125 000 kr
6 500 000 kr +
59 000 – 200 000 kr

Se mer detaljerad data om mäklararvoden för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Räkna på din försäljning

Använd vår arvodeskalkylator genom att fylla i uppgifter om din bostad så försöker vi besvara ungefär vad ett arvode kan vara för din bostad.

Vet du inte vad din bostad är värd? Använd Boolis tjänst för att direkt få en värdeindikation på din bostad!

Arvode för bostäder i Sverige

Arvode för bostäder i Sverige

Arvode i procent
1,0 – 5,1 %
Arvode i kronor
35 000 – 107 000 kr
Arvode för hus i Sverige

Arvode för hus i Sverige

Arvode i procent
1,0 – 5,8 %
Arvode i kronor
49 000 – 135 000 kr
Arvode för radhus, parhus och kedjehus i Sverige

Arvode för radhus, parhus och kedjehus i Sverige

Arvode i procent
1,0 – 3,7 %
Arvode i kronor
40 000 – 110 000 kr
Arvode för lägenheter i Sverige

Arvode för lägenheter i Sverige

Arvode i procent
1,0 – 4,7 %
Arvode i kronor
34 800 – 89 900 kr

Vanliga upplägg för provisionen

Det finns olika upplägg för mäklararvoden. Det är viktigt att veta att du och mäklaren tillsammans avtalar om vilket mäklararvode som ska gälla vid din försäljning och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Här är de tre vanligaste arvodesmodellerna:
Fast arvode i kronor, som bestäms i förväg när uppdragsavtal tecknas. Arvodet påverkas inte av slutpriset. Denna modell är bra om man redan innan försäljningen drar igång vill veta vad arvodet kommer bli.
Provision där arvodet blir en viss procent baserat på slutpris. Procentsatsen bestäms i förväg när uppdragsavtalet tecknas, men summan varierar beroende på slutpriset för bostaden.
Fast eller rörligt grundarvode i kronor med en stege eller trappa i procent. Här blir grundarvodet något lägre än om man enbart har ett fast arvode, men om slutpriset når en viss nivå får mäklaren en avtalad procent av allt som överstiger denna nivå. Arvodet kan alltså påverkas av slutpriset men behöver nödvändigtvis inte göra det. Denna arvodesmodell kan ge mäklaren incitament för att jobba ännu hårdare för att nå ett högre slutpris.

Hur vet man vilken mäklare man ska anlita?

Det är mycket att tänka på när man ska sälja bostad. Ännu svårare kan det vara att välja vilken mäklare man ska sälja med. Så borde det inte vara! Vår tjänst matchar dig med de bästa mäklarna i ditt område tack vare massor av försäljningsstatistik från Booli, som precis som vi är en del av SBAB:s trygg och enkla tjänster för att köpa, sälja eller bo.

Lokalanpassat och helt kostnadsfritt!

Ett rimligt mäklararvode

Det är svårt att svara på frågan om vad ett rimligt mäklararvode är eftersom det är många faktorer som spelar in. För att få en fingervisning om vad arvodet ligger på i ditt område kan du titta på områdessidan, där vi presenterar ett spann för arvoden. Här nedan presenterar vi arvodesspann för några olika städer:

Område

Arvodesspann
43 000 – 120 000 kr
45 000 – 110 000 kr
35 000 – 100 000 kr
39 500 – 100 000 kr
35 000 – 90 000 kr
30 000 – 75 000 kr

För att få reda på vad som är ett rimligt arvode för just din bostad rekommenderar vi dig att jämföra mäklare som jobbar i området. När du väljer mäklare inför din försäljning bör du undersöka kostnadsbilden, men också fundera på vilken mäklare du tror kommer att passa bäst för uppdraget och ge dig bäst betalt. Ett högre arvode för att anlita rätt mäklare inför din försäljning kan göra stor skillnad i försäljningspriset. Vi rekommenderar även att du går på mäklarnas visningar för att se hur de säljer in sina objekt till köpare, läser mäklarnas omdömen, tittar på deras försäljningsstatistik samt träffar mäklarna på riktigt för att få en så bra bild av dem som möjligt.

Vad gör en mäklare för arvodet?

Mäklaren har många verktyg till sitt förfogande vid en bostadsförsäljning, vissa saker tas det betalt för och vissa saker sker utan att du ens märker något. Om du är intresserad av att veta mer om hur mäklare resonerar kring arvoden så kan du läsa vår mäklarpanel . De saker som kan ingå i ett arvode är bland annat:

 • Värderar bostaden, det brukar ske i samband med att mäklaren kommer hem till dig och presenterar sitt erbjudande. De flesta värderingar är kostnadsfria.
 • Ger tips och råd inför försäljning, vilka föremål som behöver tas bort inför visning/fotografering eller förslag på styling.
 • Inhämtar information om bostaden från föreningen, till exempel hur stor bostaden är eller renoveringsarbeten som gjorts inom föreningen.
 • Anlitar en fotograf, som fotograferar din bostad och retuscherar bilderna innan de läggs in i objektsbeskrivningen.
 • Marknadsför din bostad, till exempel i objektsbeskrivningen, på olika bostadssajter och olika sociala medier.
 • Håller i visningar och extravisningar om det behövs, samt finns tillgänglig på telefon för frågor om bostaden.
 • Tar kontakt med spekulanter som har närvarat på visningar för att se om budintresse finns eller om hen kan besvara några frågor om bostaden.
 • Driver budgivning och sköter eventuella förhandlingar med spekulanter.
 • Kontrollerar köparens ekonomi och ser till att lånelöfte finns från bank.
 • Upprättar alla dokument och håller i kontraktskrivning.
 • Tar hand om handpenning till dess att tillträde sker.
 • Sköter all kontakt med bank inför till- och frånträde.
 • Upprättar alla dokument inför och håller i till- och frånträde.
 • Arkiverar alla dokument.

Mäklararvode är avdragsgillt

När du deklarerar din bostadsförsäljning så kan du ta med mäklararvodet. Hur det deklareras beror på om du sålde med vinst eller förlust, vid vinst får du dra av mäklararvodet från det du skattar och vid förlust får du tillbaka mer på skatten. Det viktiga är att du sparar dina fakturor och kvitton från försäljningen. Det är inte svårt att deklarera ett arvode i samband med försäljning men behöver du hjälp kan du fråga din mäklare om det ingår i erbjudandet.

Vad baseras statistiken på?

Vi samlar arvodesstatistik från våra användare. Statistiken baseras på data från försäljningar de senaste två åren. De spann vi visar är från 5:e till 95:e percentilen och vi visar bara aggregerad statistik när vi har ett tillräckligt stort statistiskt underlag.