Värdera bostad

Att värdera bostad kan göras i flera olika syften. Inför en försäljning är det en självklarhet för de allra flesta att värdera bostaden.

Att värdera bostaden kan även göras i samband med att man ska belåna bostaden, lägga om bolån eller ansöka om lånelöfte. Man kan även utföra en värdering av sin bostad av ren nyfikenhet - helt enkelt för att undersöka bostadsmarknaden.

Till att börja med kan det vara bra att vara medveten om att det finns två olika typer av värderingar. Det finns generella värderingar, ofta muntliga, som ger en översiktlig bild om bostadens värde. Dessa kan utföras av en mäklare, alternativt via internettjänster som värderar objektet online. Dessa bygger främst på statistik från tidigare försäljningar av liknande objekt. Det är viktigt att ha i åtanke att generella värderingar endast ger en indikation om vad bostaden kan vara värd, och fungerar inte som ett faktiskt intyg om bostadens värde.

Få din bostad värderad av en mäklare

Börja här

För att utföra en omfattande, skriftlig värdering behöver man anlita en mäklare. Mäklaren tittar på området objektet ligger i samt objektets skick och läge. Utöver detta vägs även den rådande bostadsmarknaden och tidigare försäljningar av liknande objekt in i värderingen. En skriftlig värdering kan användas som underlag för att lägga om bolån eller för att ansöka om lånelöfte.

Inför värdering av en bostad kan det vara bra att hålla koll på ett antal saker. Viktiga dokument att ha tillgängliga är köpekontrakt, aktuella lånehandlingar och planritning. Utöver detta bör man även ha information om den aktuella månads- och driftskostnaden för bostaden, intyg eller kvitton på eventuella renoveringar samt en sammanställning av allt som ingår vid en eventuell försäljning. Mäklaren kan, i samband med en värdering, komma med synpunkter kring eventuella renoveringsförslag som kan öka bostadens värde.