Mäklararvoden

Mäklararvoden skiljer sig åt och rekommendationen är alltid att jämföra olika mäklare inför sitt val, för att se vad som ingår i tjänsten och om man behöver betala extra för något.

Mäklararvoden kan delvis skilja sig beroende på var i landet man bor, men också beroende på vilken typ objekt det är som ska förmedlas. Det är upp till mäklaren själv att välja hur arvodesmodellen är uppbyggd, men man kan som säljare alltid komma med egna förslag eller önskemål.

Kom igång med din bostadsförsäljning

Börja här

De vanligaste arvodesmodellerna är:

  • Fast arvode i kronor, som bestäms i förväg när uppdragsavtal tecknas. Arvodet påverkas inte av slutpriset. Denna modell är bra om man redan innan försäljningen drar igång vill veta vad arvodet kommer bli.
  • Fast arvode i procent, baserat på slutpris. Denna procentsats bestäms i förväg när uppdragsavtalet tecknas. Arvodet påverkas av slutpriset, då summan blir en viss procentsats av slutpriset.
  • Fast grundarvode i kronor, med en stege eller trappa i procent. Här blir grundarvodet något lägre än om man enbart har ett fast arvode, men om slutpriset når en viss nivå, får mäklaren en viss procent av allt som överstiger denna nivå. Arvodet kan alltså påverkas av slutpriset men måste nödvändigtvis inte göra det. Denna arvodesmodell kan vara ett bra incitament för mäklaren att jobba ännu hårdare för att nå ett högre slutpris.

Detta är inte en fullständig lista på mäklares arvodesmodeller, men speglar de allra vanligaste arvodesmodellerna.