Så fungerar ett förmedlingsuppdrag

När man har bestämt sig för en mäklare att anlita är det dags att skriva ett förmedlingsuppdrag med mäklaren.

Förmedlingsuppdraget

För att mäklaren ska kunna utföra sitt uppdrag behöver man ett skriftligt förmedlingsuppdrag mellan säljare och mäklare och det är detta som är grunden för ett samarbete mellan säljare och mäklare. Förmedlingsuppdraget anger vem som är säljare och mäklare, vilket objekt eller vilken fastighet uppdraget avser samt vilket arvode eller ersättning mäklaren ska få när objektet är sålt.

Mäklaren har oftast ensamrätt på förmedlingsuppdraget i 3 månader. Med ensamrätt menas att mäklaren har rätt till provision om objektet blir sålt, oavsett om mäklaren har medverkat till försäljningen eller inte. Ett praktiskt exempel kan vara om man som säljare på egen hand hittar en köpare under tiden förmedlingsuppdraget gäller med ensamrätt.

Ensamrätten för förmedlingsuppdraget får inte vara längre än 3 månader åt gången, men kan förlängas efter överenskommelse. Sägs inte uppdraget upp av någon part så löper avtalet tillsvidare efter dessa 3 månader.

Förmedlingsuppdraget är ofta standardiserat och branschgemensamt och behöver se ut på ett visst sätt rent juridiskt, men självklart kan du fråga din mäklare om något går att lägga till, ändra eller omformulera om du inte känner dig nöjd.

Kom igång med din bostadsförsäljning

Börja här

Om man ångrar sig eller vill säga upp förmedlingsuppdraget?

Man har alltid rätt att tacka nej till ett bud. Som säljare är man aldrig tvingad till att sälja sin bostad om man får ett bud under tiden man har ett förmedlingsuppdrag med en mäklare.

Vill man säga upp ett förmedlingsuppdrag behöver man vänta till efter ensamrätten har löpt ut, annars kan det ses som kontraktsbrott. För mäklare gäller samma sak, det kan vara svårt för mäklaren att säga upp förmedlingsuppdraget under ensamrätten och det allra bästa är att vänta till ensamrätten löpt ut för att vara på den säkra sidan. Uppsägningen ska ske skriftligen och ska bekräftas av den andra parten.

Är du osäker på hur ett förmedlingsuppdrag fungerar eller vad som menas med vissa paragrafer i ett förmedlingsuppdrag rekommenderas att fråga den mäklaren förmedlingsuppdraget ska skrivas med.